Class Trips

7th Grade Class Trip to Mackinac Island
May 17, 2019

8th Grade Class Trip to Chicago
May 9-10, 2019