Class Trips

7th Grade Class Trip to Mackinac Island
May 11, 2018

8th Grade Class Trip to Chicago
May 3-4, 2018